Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest co roku przyznawana osobie albo instytucji prezentującym „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Od 2004 roku otrzymało ją dwudziestu laureatów. Zainicjował ją i został jej patronem Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. Przydzielają ją wspólnie Kolegium Europy Wschodniej, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Sekretariat Kapituły mieści się w siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Wojnowicach. Sekretarzem jest Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

2022

Stowarzyszenie „Memoriał” 

2021

Swietłana Cichanouska, Wołha Kawalkowa i Maryja Kalesnikawa

2014

Zbigniew Brzeziński

2013

Instytut Literacki Kultura

2010

Leszek Balcerowicz

2007

Jean-Marie Lustiger

2006

Stanisłau Szuszkiewicz