George H. W. Bush

Jako wiceprezydent (1981-1989) i prezydent Stanów Zjednoczonych (1989 – 1993) wpływał na przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Poparł obrady Trójkątnego Stołu na Węgrzech i Okrągłego Stołu w Polsce. Urodził się w 1924 roku, w stanie Massachusetts. Nagrodę otrzymał za wkład w obalenie komunizmu i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zmarł w 2018 roku.

Foto: Archiwum KEW