Tomas Venclova

Litewski poeta, eseista i prozaik, tłumacz. Urodził się w 1937 roku w Kłajpedzie. Ze względu na swoją działalność opozycyjną, w 1977 roku został zmuszony do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Był członkiem zespołu redakcyjnego “Zeszytów Literackich”. Został uhonorowany za twórczą wierność wartościom, które stanowią fundament europejskiej cywilizacji.

Foto: Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (CC BY-NC-SA 2.0)