Zbigniew Brzeziński

Profesor politologii, sowietolog i doradca amerykańskiego prezydenta Jimmy’ego Cartera do spraw bezpieczeństwa. Urodził się w 1928 roku w Warszawie, ale w 1938 roku przeniósł się z rodzicami do Kanady. W 1958 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Został nagrodzony za promocję starań Polski o wejście do NATO.

Foto: Archiwum KEW