Jerzy Koźmiński

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, był ambasador RP w USA, ekonomista. Urodzony w 1953 roku. Współpracował z Leszkiem Balcerowiczem nad reformą gospodarczą. Został wyróżniony m.in. za działania na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz konsekwentne wspieranie przemian rynkowych i demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Foto: Archiwum KEW