Valdas Adamkus

Prezydent Litwy w latach 1998-2003 oraz 2004-2009. Urodził się w 1926 roku w Kownie, ale pod koniec II wojny światowej emigrował na Zachód. Otrzymał nagrodę za konsekwentne wspieranie idei współdziałania państw Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Polski i Litwy.

Foto: Dolnośląski Urząd Wojewódzki