Václav Havel

Lider Praskiej Wiosny, pisarz i dramaturg. Urodził się w 1936 roku w Pradze. W wyniku aksamitnej rewolucji został wybrany prezydentem Czechosłowacji, a po jej rozpadzie, prezydentem Republiki Czeskiej. Nagroda została mu przyznana za działanie na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, za zaangażowanie w obronę praw człowieka oraz zasługi w doprowadzeniu do upadku systemu komunistycznego. Zmarł w 2011 roku.

Foto: Parlament Europejski (CC BY-NC-ND 2.0)