Instytut Literacki Kultura

Polskie wydawnictwo emigracyjne powstałe z inicjatywy Jerzego Giedroycia. Instytut wydawał literacko-publicystyczny miesięcznik „Kultura”, a także dzieła takich autorów jak Witold Gombrowicz, Maria i Józef Czapscy, Gustaw Herling-Grudziński, Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz, George Orwell, Josip Brodski i Tomas Venclova. Instytut został uhonorowany za powojenną działalność na rzecz suwerennej i europejskiej Polski, za przekonywanie Polaków do wspierania niepodległościowych dążeń Ukrainy, Litwy i Białorusi, a także za utrzymywanie łączności z Rosjanami walczącymi o demokrację w swoim kraju. Nagrodę odebrał Wojciech Sikora, ówczesny kierownik Instytutu.

Foto: Archiwum Ossolineum