Tadeusz Mazowiecki

Kierował rządem, który zapoczątkował transformację ustrojową w Polsce. Urodził się w 1927 roku w Płocku. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu i przyczynił się do przeprowadzenia pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Rozpoczynała się nowa epoka w polskiej historii i jak powiedział w swoim exposé, przeszłość została odkreślona „grubą linią”. W 1991 roku doszło do zmiany na stanowisku premiera, a Mazowiecki został specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. Po 5 latach zrezygnował z tego stanowiska, w proteście wobec braku reakcji mocarstw na zbrodnie wojenne dokonywane podczas wojny domowej w Bośni. Zmarł w 2013 roku, a w dniu jego pogrzebu ogłoszono w Polsce żałobę narodową.

Foto: Archiwum KEW